Digitala vårdtjänster – hur ser regionernas strategier ut?

IVO presenterar vad vi ser inom området digitala vårdtjänster och beskriver de risker som är förknippade med att vården ges utan ett fysiskt vårdmöte.