Digitala vårdtjänster – hur ser regionernas strategier ut?

IVO presenterar vad vi ser inom området digitala vårdtjänster och beskriver de risker som är förknippade med att vården ges utan ett fysiskt vårdmöte.

I seminariet diskuteras hur regionerna jobbar med att införa digitala vårdtjänster utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 

Medverkande: Gustav Rålenius, inspektör och Lovisa Wihk, kommunikatör, IVO.