Samskapande dialog för en sammanhållen vård och omsorg

Det är sedan länge känt att vården och omsorgen inte är tillräckligt samordnad för personer med omfattande behov. Under IVO-dagen fördes en dialog om hur vården och omsorgen kan bli mer samordnad utifrån patientens och brukarens perspektiv.