Tillståndsprövning som verktyg för en god omsorg

Tillståndsprövning är ett verktyg för att främja en sund marknad som ger brukaren omsorg av god kvalitet. Nya regler fokuserar på en prövning av ägare och ledning, där insikt, lämplighet i övrigt och ekonomiska förutsättningar ingår.

Under seminarierna på IVO-dagen diskuterades: Vilket var syftet bakom de nya kraven? Vilka aktörer i samhället behöver samverka för att brukaren ska få en omsorg av god kvalitet och säkerhet? Hur ser IVO på tillståndsprövningen som verktyg för att bidra till detta och för att främja seriösa aktörer?

Under seminariet tittade vi på konkreta aspekter i de förutsättningar för god kvalitet vi bedömer, och diskuterade vad som kan vara kännetecken för god kvalitet respektive en indikation på risk. 

 

 

Filmer som visades under seminarierna

 

 

Medverkande på seminarierna: Anna Sundberg, avdelningschef tillståndsprövning, Johanna Mattsson, enhetschef tillståndsprövning, Anette Nilsson, enhetschef tillsyn, Sara Persson och Joakim Hagelbäck, utredare, IVO. Medverkar gör även Jasmina Mann, enhetschef, Örebro kommun. Moderator: Jenny Nell, IVO.