Väntan på vård – hur ökar vi tillgängligheten till sjukvård vid allvarliga tillstånd?

Svensk sjukvård har medicinska resultat i världsklass samtidigt som antalet personer som väntar på vård ökar. Konsekvenserna av att få vänta på vård kan vara förödande för människor med allvarlig sjukdom.