Varför återkommer samma områden och vad gör vi åt det?

IVO summerar de viktigaste iakttagelserna inom tillsynsområdet för verksamhetsåret 2018.