Nordisk tillsynskonferens 2019

I år är det Sveriges tur att stå värd för Nordisk konferens som äger rum i Malmö den 26-27 september.

Genomgående teman för innehållet i årets konferens är

  • Patient- och brukarperspektivet,
  • hur tillsyn kan bidra till förändring och
  • utveckling av tillsyn som område.

Fem plenumföreläsningar med olika teman.

16 valbara parallellseminarier, med utrymme för erfarenhetsutbyte och dialog. 

Programmet är som vid tidigare tillfällen ett resultat av programrådets* arbete.  som gemensamt kommer överens om ett innehåll som är relevant för samtliga länder. Majoriteten av seminarierna berör tillsynsområdet som är gemensamt för alla myndigheter, medan tillståndsprövning omfattar färre totalt sett. Men det är flera seminarier med ämnen som berör både tillsyn- och tillståndsprövningsområdet.  

Samtliga delar i plenum kommer att vara på engelska liksom några parallellseminarier. 

Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live. 

Tid

Den 26-27 september 2019.

Pris

Pris för konferensen exklusive moms är 5 200 kronor om du anmäler dig senast den 19 juni och därefter 5 800 kronor. Utöver detta tillkommer boende och resa. Priserna som anges är inklusive moms.

Alla som deltar på konferensen betalar konferensavgift. Innehållet bygger på erfarenhetsutbyte och många kommer parallellt med att vara deltagare på konferensen också medverka i programmet och bidra med sina erfarenheter och kunskap.

* De nordiska tillsynsmyndigheterna inom det sociala och hälso- och sjukvårdsområdet träffas vartannat år för kunskaps- och erfarenhetsbyte. Programrådet består av representanter från de tillsynsmyndigheterna i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige