Barnrättsdagarna: seminarium om barns rätt till bästa möjliga hälsa

I år medverkar IVO på Barnrättsdagarna, som hålls digitalt den 14-15 september, på temat barns rätt till hälsa.

Varje år har IVO kontakt med tusentals barn och ungdomar. Deras berättelser speglar det som fungerar bra inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, men också det som inte fungerar. IVO kan med sin tillsyn bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv inom vård och omsorg.

I seminariet Artikel 24 ur ett tillsyns- och tillståndsperspektiv  beskriver Emil Mesaros, inspektör på IVO, och Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef på IVO, hur myndighetens tillsyn bidrar till barn och ungas hälsa, rätt till sjukvård och rehabilitering.

Seminariet finns tillgängligt för konferensdeltagare under hela hösten 2021. Barnrättsdagarna 2021 genomförs som en digital konferens den 14 och 15 september med livesända föreläsningar och förinspelade seminarier som finns tillgängliga under hela september.

Mer info om Barnrättsdagarna hittar du här.

Här kan du ta del av programmet.

Här har vi samlat dokumentationen vi hänvisar till under seminariet

IVO:s regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. 

Webbinarium – tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv.

Uppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga.

Tillsyn om samverkan för unga med psykisk ohälsa.

IVO:s frekvenstillsyn – barn och unga.

IVO:s barn- och ungdomssidor.

Vad har IVO sett 2020.