Barn och unga på korttidsboende – samverkan måste bli bättre mellan kommun och landsting/region för att deras vistelse ska bli tryggare och säkrare

IVO har i en granskning av korttidsboenden för barn och unga med funktionsnedsättningar funnit brister i hälso- och sjukvården.