Barn och unga på korttidsboende – samverkan måste bli bättre mellan kommun och landsting/region för att deras vistelse ska bli tryggare och säkrare

IVO har i en granskning av korttidsboenden för barn och unga med funktionsnedsättningar funnit brister i hälso- och sjukvården.

21 april 2016

IVO bedömer att bristerna främst grundar sig i att landstingen/regionerna och kommunerna i samverkan inte har kommit fram till hur hälso- och sjukvården praktiskt ska lösas på korttidsboenden. Landstingen/regionerna har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för korttidsboenden enligt LSS. 

Annika Lissel och Heléne Berglund på IVO presenterade resultatet av granskningen. Därefter följde en paneldiskussion kring vikten av samverkan för att barnen och de unga ska få en trygg och säker vistelse på korttidsboenden. 

Panelen bestod av Annika Lindqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kalmar kommun, Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun, och Margareta Fransson, enhetschef på IVO.