Egenkontroll ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Webbinarium för verksamheter som inspekterades i samband med framtagande av en metod för att tillsyna egenkontroll inom hälso- och sjukvård. Metodutvecklingen var ett regeringsuppdrag.