Egenkontroll ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Webbinarium för verksamheter som inspekterades i samband med framtagande av en metod för att tillsyna egenkontroll inom hälso- och sjukvård. Metodutvecklingen var ett regeringsuppdrag.

30 augusti 2016

Webbinariet är utformat för att passa för verksamheter som bedriver vård och omsorg.

Syftet med webbinariet är att sprida information och kunskap om vikten av att egenkontroll utförs systematiskt och fokuserar på det som i realiteten är betydelsefullt för en god vård och omsorg för brukare och patienter.

Deltagande presentatörer är alla verksamma som inspektörer eller utredare vid Inspektionen för vård och omsorg.