Får barn som bor på HVB tillräckligt stöd av socialtjänsten?

Webbinariet baserade sig på resultatet från den nationella tillsynen av socialtjänstens uppföljningar av vård för barn placerade på HVB som IVO genomförde 2017.