Får barn som bor på HVB tillräckligt stöd av socialtjänsten?

Webbinariet baserade sig på resultatet från den nationella tillsynen av socialtjänstens uppföljningar av vård för barn placerade på HVB som IVO genomförde 2017.

Under webbinariet redovisade Annelie Andersson, inspektör på IVO, resultatet av den nationella tillsynen och Kristina Chodor, enhetschef familjeenheten i Marks kommun berättade om kommunens arbete inom aktuellt område och vilka lärdomar de drog av IVO:s tillsyn.

 

Fakta om tillsynen

IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljning av vården för barn placerade på HVB. IVO har granskat 449 ärenden och samlat in enkäter från barn där de har svarat på frågor som rör deras kontakt med socialtjänsten. Sammantaget visar IVO:s nationella tillsyn att socialtjänsten brister i vissa väsentliga delar när det gäller uppföljningen av vården för barn som är placerade på hem för vård och boende (HVB), även om det finns exempel på utvecklingsarbete i många kommuner. Bristerna innebär en risk att många barn inte får det stöd som de har behov av och rätt till.