Hur står det till med våra akutmottagningar?

Webbinarium för verksamhetschefer inom kirurgi, medicin och akutmottagningar från hela landet.

26 januari 2016

Lena Gabrielsson som är inspektör på IVO presenterade tillvägagångsättet för de inspektioner som låg till grund för rapporten och Sofia Palmér som är utredare, föredrog delar av rapportens resultat.

Under webbinariet deltog också en panel som fick beskriva på vilket sätt de har lyckats bra med att utveckla organisation och styrning vid akutmottagningen och även hur de kommit tillrätta med sjuksköterskebemanning och kompetens.

Panelen bestod av Helena Björkman som är divisionschef i Region Gävleborg och Jannis Ioannidis som är verksamhetschef vid Landstinget i Värmland.