Myndighetsutövning inom LSS

Webbinariet utgick ifrån resultatet från IVO:s rapport: Vad gör min LSS-handläggare? där IVO redogör för iakttagelser kring myndighetsutövningen inom LSS, samt hur de som ansöker om insatserna uppfattar handläggningsprocessen.

26 oktober 2016

Utgångspunkten är en tillsyn i 30 kommuner som genomfördes under 2015. Webbinariet berörde också resultatet från rapporten: Med makt följer ansvar - Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst.

På webbinariet presenterade inspektör Inger Larsson tillvägagångsättet för inspektionerna, och utredarna Anna Öström och Johanna Nilsson på IVO berättade om slutsatser i  de båda rapporterna.

Därefter följde en paneldiskussion med Monika Klangefors, teamledare på biståndshandläggarkontoret, Arboga kommun, och Ylva Lindblom, förbundsjurist på SKL.

Presentationer:

Med makt följer ansvar - Johanna Nilsson (pdf, öppnas i nytt fönster)
Vad gör min LSS-handläggare - Anna Öström (pdf, öppnas i nytt fönster)
IVO:s granskning - Inger Larsson (pdf, öppnas i nytt fönster)