Myndighetsutövning inom LSS

Webbinariet utgick ifrån resultatet från IVO:s rapport: Vad gör min LSS-handläggare? där IVO redogör för iakttagelser kring myndighetsutövningen inom LSS, samt hur de som ansöker om insatserna uppfattar handläggningsprocessen.