Primärvårdens patientsäkerhetsarbete

Under 2016 genomförde IVO en nationell tillsyn av primärvården där systematiskt förbättringsarbete på 30 vårdcentraler stod i fokus. Tillsynen visar att de flesta vårdgivare behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet.

9 maj 2017

På webbinariet redovisade vi vad vi har sett i tillsynen och diskuterade konkreta förbättringsarbeten tillsammans med två representanter från verksamheter som ingått i tillsynen. Områden som diskuterades var bland annat vårdgivarens möjligheter och ansvar i patientsäkerhetsarbetet, personalens delaktighet och hur man skapar en bra patientsäkerhetskultur.