Rätten till ett fullvärdigt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Webbinariet tog sin utgångspunkt i IVO:s rapport En institutionell historia.