Rätten till ett fullvärdigt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Webbinariet tog sin utgångspunkt i IVO:s rapport En institutionell historia.

26 januari 2017

Rapporten visar att boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar inte lever inte upp till dagens krav. Lokalerna är omoderna och inte ändamålsenliga för målgruppen. 

På webbinariet diskuterade vi tillsammans med ett antal aktörer vad vi kan göra för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få ett fullvärdigt boende. Områden som diskuterades var bland annat ansvarsfrågan, vikten av uppföljning och vilka krav man kan ställa på boendemiljön.