Redovisning av slutrapport och utvärdering från försöksverksamheten med tillsynsombud