Redovisning av slutrapport och utvärdering från försöksverksamheten med tillsynsombud

16 december 2014

Föredragshållare: Klas Öberg, IVO. Lars Oscarsson och Robert Lindahl, Örebro universitet.

Moderator: Anders Kandelin