Skapa trygghet utan tvång

IVO presenterar resultatet från en granskning av verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.

10 mars 2015

Granskningen har fokuserat på hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och hur de säkrar att vård- och omsorgsinsatser med så få inslag som möjligt av tvång och begränsningar blir bestående.

Rapporten presenterades av inspektör Kaisu Kull, som varit projektledare för granskningen.