Skapa trygghet utan tvång

IVO presenterar resultatet från en granskning av verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.