Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

Webbinariet tog sin utgångspunkt i rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården, som IVO publicerade i februari.

I webbinariet presenterade Lars Svärd, tillsynstandläkare på IVO, vad vi har sett i den nationella tillsyen. 

 

IVO konstaterar att de små vårdgivare inom tandvården som vi granskats saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. 

 

Tillsyn av tandvården 2017

Genom klagomål och synpunkter från patienter och närstående har IVO sett en ökad risk för brister i patientsäkerheten hos små vårdgivare med en ensampraktiserande tandläkare samt hos små nyetablerade vårdgivare i storstäderna. Under 2017 har vi därför genomfört en nationell tillsyn med syfte att granska patientsäkerhet och kvalitet hos ett urval av dessa vårdgivare.

Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela tandvården i Sverige. Totalt har 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna ingått i tillsynen. Av dessa har 40 endast en tandläkare anställd i verksamheten och övriga har två eller tre tandläkare. Av vårdgivarna är 19 nyetablerade i storstadsområdena medan övriga 32 är spridda över landet. Tillsynen har omfattat föranmälda inspektioner med intervjuer och granskning av 204 patientjournaler.

 

Inspelning av webbinariet (extern länk).

Presentation av tillsynens resultat. 

Rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården.