Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

Webbinariet tog sin utgångspunkt i rapporten Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården, som IVO publicerade i februari.