Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

I webbinariet diskuterades innehållet i rapporten ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?”, där IVO har granskat nämndernas hantering av barnavårdsärenden.