Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

I webbinariet diskuterades innehållet i rapporten ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?”, där IVO har granskat nämndernas hantering av barnavårdsärenden.

3 februari 2015

Presentationer gjordes av utredaren Anna Öström och enhetschef Annika Algeblad.

En extern panel svarade på frågor kopplade till rapporten. Panelen bestod av representanterna: Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Regeringskansliet, Katarina Munier, barnsamordnare, Socialstyrelsen, och Åsa Furén-Thulin, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.