Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv

Flicka med ett klistermärke på kinden.
Foto: Cottonbro/Pexels

Barn i kontakt med socialtjänsten har rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Inom socialtjänsten pågår ett kontinuerligt arbete att stärka barns rättigheter i handläggningen. Med detta webbinarium vill vi bidra till att det tas ytterligare steg.

På webbinariet utgår vi från barns rättigheter och belyser barnrättsperspektivet utifrån olika synvinklar. Vi lägger extra fokus på små barns delaktighet i handläggningen. Barnombudsmannen (BO) ger en inblick i barnkonventionen med utgångspunkt från konventionens syn på barn – att barn har rätt till både stöd och skydd samtidigt som de också är kompetenta och handlingskraftiga.

Under 2021–2022 kommer IVO på regeringens uppdrag att förstärka tillsynen av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. IVO presenterar regeringsuppdraget och de områden som tillsynen kommer att rikta in sig på.

Webbinariet innehåller även ett panelsamtal med BO, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och IVO där vi berör utmaningar, initiativ som pågår och på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten.

Mer material

Inspelning av webbinariet

Film som visades under webbinariet