Tillsyn av apoteksverksamhet efter omregleringen

Analys av lex Maria och klagomål inom apoteksverksamhet 2010-2013

16 juni 2014

 

Föredragshållare: Alexander Bjerner

Moderator: Anders Kandelin


Ämne