Tydliga mål kan ge bättre strokevård

Webbinariet baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. Fokus på webbinariet låg på den politiska styrningen och hur den påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.