Tydliga mål kan ge bättre strokevård

Webbinariet baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. Fokus på webbinariet låg på den politiska styrningen och hur den påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.

15 mars 2018, 1 timma och 15 minuter

IVO:s tillsyn av strokevårdskedjan talar starkt för att styrningen från politisk nivå är en del av förklaringen till skillnader i strokevårdens kvalitet. Tillsynen ger också stöd för att tydliga mål som regelbundet följs upp är en framgångsfaktor.

 

På webbinariet diskuterade vi tillsammans med ett antal aktörer hur den politiska styrningen påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får. Vi belyste frågan ur ett patientperspektiv, verksamhetsperspektiv och ledningsperspektiv.

 

Inledningsvis medverkade Johanna Nilsson, utredare på IVO. Hon berättade om den tillsyn som IVO gjort på området och vad IVO har sett i tillsynen. Resultatet av tillsynen har sammanställts i rapporten Tydliga mål kan ge bättre strokevård – en granskning av strokevårdskedjan i två län, se högerspalten.

 

Efter presentationen av tillsynen belyste Hasse Sandberg som är konsulent på STROKE-riksförbundet hur den politiska styrningen påverkar medborgarnas strokevård.

 

Därefter medverkade Margareta Lägervik som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nässjö kommun och Mattias Alvunger, som är chefläkare inom primärvården i Landstinget i Kalmar län. De speglade den politiska styrningen utifrån ett verksamhetsperspektiv.

 

Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköping län och Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun delgav därefter sina reflektioner kring det politiska ledarskapet och hur de ser på sin roll och sitt ansvar för patienten i strokevårdskedjan.

 

Webbinariet avslutades med ett panelsamtal med politikerna Mia och Henrik, Hasse från STROKE-Riksförbundet, Martin Magnusson som är vårddirektör i Region Östergötland och Daniel Lilja, avdelningschef på IVO.