Kontakta oss


Tipsa IVO

Välkommen att höra av dig till IVO med tips om risker, brister och missförhållanden inom vård och omsorg.

Vidare till tipsformuläret


IVO:s upplysningstjänst

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider: vardagar kl. 09:00-12:00

Kontroll av legitimerad personal öppettider: måndag - tisdag: kl. 10:00-12:00, onsdag - fredag: kl. 09:00-11:00

Läs mer om IVO:s upplysningstjänst

Kontaktformulär för tillsynsfrågor

Kontaktformulär för tillståndsfrågor


Barn- och ungdomslinjen

Telefon: 020-120 06 06

Öppettider: vardagar kl. 09:00 - 17:00

Läs mer om Barn- och ungdomslinjen


Visselblåsning

Här kan du slå larm om missförhållanden som har ett allmänintresse.

Mer information om visselblåsning


Registratur

Telefon: 010-788 50 00

E-post: registrator@ivo.se

Läs mer om IVO:s registratur


Växeln

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider: vardagar kl. 08:00 - 16:30


IVO:s verksamhetsregister

E-post: registerfragor@ivo.se

Läs mer om IVO:s verksamhetsregister


IVO:s avdelningar

Läs mer om IVO:s avdelningar