Kontakta oss

Växeln

Växeln hjälper dig till rätt funktion inom IVO.

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider: arbetsdagar kl. 8-16.30


Tipsa IVO

Välkommen att höra av dig till IVO med tips om risker, brister och missförhållanden inom vård och omsorg.


Barn- och ungdomslinjen

IVO:s Barn- och ungdomslinje är för barn och unga upp till 20 år. Kontakta IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.


IVO:s upplysningstjänster

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg.


Regionala avdelningar

De regionala tillsynsavdelningarna ansvarar bland annat för för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.


Registerfunktion

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register. Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Registratur - Ta del av handlingar samt utlämnande av information

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.


Avdelningen för analys


Avdelningen för tillståndsprövning


Övergripande avdelningar