Avdelning mitt

Avdelning mitt finns i Örebro. Avdelningen har Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län som sitt tillsynsområde.

Förutom sedvanlig tillsynsverksamhet prövar avdelningen i Örebro samtliga ansökningar om överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.


Adress:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro


Besöksadress:

Olaigatan 15
703 61 Örebro


Telefon:

Växel: 010-788 50 00

 

​Fax:

010-788 56 46

 

E-post:

registrator.mitt@ivo.se 

 

Karta: