Avdelning nord

Avdelning nord finns i Umeå. Avdelningen har Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som sitt tillsynsområde.

Adress:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning nord
Box 34
901 02 Umeå

 

Besöksadress:

Nygatan 18–20
903 27 Umeå

 

Telefon:

Växel: 010-788 50 00

 

E-post:

registrator.nord@ivo.se 

 

Karta: