Avdelning öst

Avdelning öst finns i Stockholm och har Stockholms och Gotlands län som sitt tillsynsområde.

 Förutom regional tillsynsverksamhet hanterar avdelningen i Stockholm (öst) följande centraliserade verksamheter:

  • Tillsyn av verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av myndighetens blod- och vävnadsverksamhet
  • Samordning av myndighetens verksamhet angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn
  • Hantering av ansökningar om förstöring av patientjournal

 

Adress:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm


Besöksadress:

Reception, plan 7
Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Telefon:

Växel: 010-788 50 00
Registrator når du via växeln mellan kl 9:00-12:00 och 13:00-15:00
Övrig tid via e-post: registrator.ost@ivo.se 


E-post:

registrator.ost@ivo.se 

 

Karta: