Avdelning syd

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Kronobergs och Blekinge län som sitt tillsynsområde.

Adress:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 Malmö

 

Besöksadress:

Slottsgatan 2, plan 4
211 21 Malmö

 

Telefon:

Växel: 010-788 50 00

 

E-post:

registrator.syd@ivo.se 

 

Karta: