Avdelning sydöst

Avdelning sydöst finns i Jönköping och har Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län som sitt tillsynsområde. 

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Besöksadress

Slottsgatan 14, plan 4
553 22 Jönköping

Receptionen öppen

Vardagar 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefon

Växel: 010-788 50 00

E-post

registrator.sydost@ivo.se

Karta