Avdelningen för tillståndsprövning

Avdelningen för tillståndsprövning finns i Stockholm.