Fråga om tillstånd - formulär

Vi tar emot frågor gällande tillstånd. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende, till exempel genom att lösa tvister eller säga hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall. Du kan även kontakta Upplysningstjänsten via telefon: 010-788 50 00.

Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.