Frågor och svar - utlämnande av information

Här finns frågor och svar kring utlämnande av information från IVO och andra myndigheter.