Avdelning mitt

Avdelning mitt finns i Örebro.

Förutom sedvanlig tillsynsverksamhet prövar avdelningen i Örebro samtliga ansökningar om överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 23
703 61 Örebro

Receptionen öppen

Vardagar 09.00-15.00. Stängt för lunch 12.00-13.00.

Telefon

Växel: 010-788 50 00

​Fax

010-788 56 46

E-post

registrator@ivo.se
För att ta del av handlingar kontakta utlamnanden@ivo.se

Karta