IVO:s upplysningstjänster

Du kan ställa en fråga eller lämna synpunkter till IVO. De uppgifter du lämnar kommer till IVO:s upplysningstjänst och kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO.

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

IVO har fem upplysningstjänster

  • För privatpersoner
  • För yrkesverksamma
  • För kontroll av legitimerad personal
  • För tillståndsprövning
  • För dig som är under 21 år

 

Vill du göra en formell anmälan till IVO, t.ex. angående en specifik händelse eller verksamhet?

Använd våra e-tjänster för anmälan om klagomål på socialtjänst respektive klagomål på hälso- och sjukvård. Det finns särskilda regler som gäller för anmälningar om fel i vården. Innan du anmäler brister i din eller någon närståendes vård ber vi dig därför att läsa här.