Upplysningstjänsten för tillsynsfrågor - formulär

Vi tar emot frågor och synpunkter gällande tillsyn. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende eller säga hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall. Du kan även kontakta Upplysningstjänsten via telefon: 010-788 50 00.

För att ta del av handlingar kan ni kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter när du kontaktar oss. Vill du vara anonym ska du inte uppge dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter och information om IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd.

Lämna tomt om du vill vara anonym.