Regionala avdelningar

De regionala tillsynsavdelningarna ansvarar bland annat för för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Under respektive avdelning hittar du kontaktuppgifter till IVO:s regionala avdelningar och du kan också läsa vilka kommuner som ingår i respektive tillsynsområde.


Avdelning nord

Avdelning nord finns i Umeå. Avdelningen har Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som sitt tillsynsområde.


Avdelning mitt

Avdelning mitt finns i Örebro. Avdelningen har Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län som sitt tillsynsområde.


Avdelning öst

Avdelning öst finns i Stockholm och har Stockholms och Gotlands län som sitt tillsynsområde.


Avdelning sydväst

Avdelning sydväst finns i Göteborg och har Västra Götalands och Hallands län som sitt tillsynsområde.


Avdelning sydöst

Avdelning sydöst finns i Jönköping och har Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län som sitt tillsynsområde.


Avdelning syd

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Kronobergs och Blekinge län som sitt tillsynsområde.