Upplysningstjänst behöver din åsikt

""

Vi arbetar just nu med att förbättra vår Upplysningstjänst. Du som har varit i kontakt med IVO:s Upplysningstjänst är välkommen att svara på en anonym enkät.

Det är totalt 9 frågor i enkäten som tar cirka 4 minuter att besvara. Enkäten är tillgänglig i cirka två veckor från och med 14 maj 2019.