Upplysningstjänsten för tillsynsfrågor

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter som rör tillsyn av vård och omsorg.

Upplysningstjänsten kan ge dig generella råd och vägledning, men inte ta ställning i ett specifikt ärende.

Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.

Är du yrkesverksam?

Tänk på att en fråga eller synpunkt inte är en formell avvikelserapportering. Som yrkesverksam har du skyldighet att rapportera avvikelser enligt lex Maria i vården och lex Sarah i omsorgen.

Är du privatperson?

Är du privatperson och vill göra en formell anmälan eller registrera ett klagomål använder du våra e-tjänster.