Visselblåsning

Om du upptäcker missförhållanden som strider mot EU-lagstiftning inom området folkhälsa eller inom skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem, som omfattas av IVO:s tillsynsansvar, anmäler du det här.

Intern och extern rapporteringskanal

Den interna och den externa rapporteringskanalen fyller olika syften:  

  • Den interna kanalen syftar till att ge arbetstagare och andra i IVO:s verksamhet möjlighet att slå larm om missförhållanden som är av allmänintresse.
  • Den externa kanalen fokuserar i stället på missförhållanden inom vissa särskilt utpekade sektorer eller verksamhetsområden. IVO tar emot rapporteringar inom bland annat blod-, vävnads- och transplantationsverksamhet) och säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS).

På sidorna för intern och extern rapporteringskanal hittar du mer information om vilka områden som omfattas av IVO:s ansvar som behörig myndighet och hur du kan använda IVO:s visselblåsningskanaler. 

Lämna upplysning till IVO

Om du önskar berätta för IVO om missförhållanden, risker och brister inom vård och omsorg som inte omfattas av IVO:s interna och externa rapporteringskanaler ska du vända dig till IVO:s upplysningstjänst eller tipsa IVO. 

Överlämnande av visselblåsning från andra myndigheter

Om en annan myndighet får in en visselblåsning som kan omfattas av IVO:s ansvarsområde ska myndigheten mejla till registrator@ivo.se och be om att bli kontaktad av den externa visselblåsarfunktion. 

Det är viktigt att inga uppgifter om visselblåsningen anges i mejlet eftersom IVO bedömer att e-post inte är ett tillräckligt säkert sätt att ta emot den typen av information. IVO kommer kontakta myndigheten i fråga för att avgöra om IVO är behörig myndighet samt ge instruktioner om hur visselblåsningen ska lämnas över
till oss.

Mer information 

Om du vill läsa mer om visselblåsningar och hur lagen fungerar kan du läsa om det här (pdf, öppnas i eget fönster).

Kort om visselblåsarlagen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska myndigheter inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.