Lättläst om IVO

Här finns information om Inspektionen för vård och omsorg på lättläst svenska. 

Inspektionen för vård och omsorg förkortas IVO.

IVO är en statlig myndighet.

Vi har tillsyn

över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Med tillsyn menas

att vi ser till

att den vård och omsorg som du får i Sverige är säker, bra

och att den följer lagar och regler.

 

Vi har tillsyn över:

  • hälso- och sjukvård,
  • hälso- och sjukvårdspersonal,
  • omsorg inom socialtjänsten,
  • verksamheter enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vi beslutar också om tillstånd

för vissa verksamheter

enligt socialtjänsten och LSS  

samt viss hälso- och sjukvård.

 

Så här arbetar Inspektionen för vård och omsorg

Varje år beslutar vi
i ungefär 17 000 tillsynsärenden.
Vi gör också ungefär 2 500 inspektioner.
Ibland säger vi till innan vi kommer och inspekterar.
Ibland inte.
Vi gör en inspektion för att vi själva vill
eller för att vi utreder en anmälan.

För barn och unga

Här på vår webbplats 

hittar du information

om bland annat rättigheter för barn och unga

som bor på hem för vård eller boende, HVB,

eller särskilda ungdomshem.

På webbplatsen finns också information

till föräldrar.

 

Om du vill klaga på vård eller omsorg

Vi tar emot anmälningar med klagomål

på hälso- och sjukvård

eller omsorg inom socialtjänsten.

När det gäller klagomål på hälso- sjukvård

ska du i första hand vända dig

till det sjukhus eller den vårdcentral

som ditt klagomål gäller. 

På vår webbplats kan du läsa mer

om vad vi gör med klagomål och synpunkter.

 

På webbplatsen finns också information 

om andra organisationer 

dit du kan vända dig 

om du är missnöjd med den vård eller omsorg 

som du eller någon i din familj fått.

 

Du kan också ansöka hos oss om att förstöra uppgifter i en patientjournal.

 

Vi vill ha en säkrare och bättre vård och omsorg

Vi vill att vården och omsorgen hela tiden

ska bli bättre och säkrare.

Vårt sätt att arbeta för det

är att vi berättar om det vi ser

för dem som är ansvariga för vård- och omsorg.

 

Vi samlar också in brukares och patienters erfarenheter och synpunkter.

Det vi får veta berättar vi om på möten

och webbseminarier men också på vår webbplats.

När personalen inom hälso- och sjukvård ser brister

eller olyckshändelser i det egna arbetet

ska de göra en anmälan till oss om det.

De gör då en anmälan enligt ”lex Maria” för hälso- och sjukvård

och ”lex Sarah” för omsorgen.

 

Vilka tillstånd beslutar IVO om?

Vi beslutar i ungefär 3 000 tillståndsärenden varje år.

Man behöver tillstånd

för att bedriva vissa verksamheter,

till exempel inom personlig assistans

eller behandlingshem för barn och ungdomar.

Vi har också hand om de register

som finns till dessa verksamheter.

 

Organisation

IVO har ungefär 650 anställda personer,  

av dem är lite fler än 400 inspektörer. 

 

IVO har sex regionala avdelningar i landet: 

Umeå, Örebro, Stockholm, Jönköping,

Göteborg och Malmö. 

Kontaktuppgifter till dessa

hittar du på vår webbplats.

 

Om du är osäker på 

till vilket kontor du ska vända dig 

så är du välkommen med din fråga till vår växel 

telefonnummer: 010-788 50 00.

 

Regeringen betalar vårt arbete

och ger oss 650 miljoner kronor varje år.

 

Välkommen att kontakta oss

Du kan kontakta oss på olika sätt.


Telefonnummer: 010-788 50 00

E-post: registrator@ivo.se

Här på vår webbplats

hittar du mer information

och adresser till enheter

som arbetar med vissa egna frågor,

till exempel register eller statistik.

 

I Sverige har bland annat myndigheter ett särskilt ansvar

för att skydda och främja teckenspråk

och de nationella minoritetsspråken

finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Länsstyrelsen Stockholms webbplats​ finns

mer information om detta.