Länkningspolicy

Länka gärna till www.ivo.se men tänk på att:

  • Ange länken till www.ivo.se på ett neutralt sätt.
  • Inte använda IVO:s logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Länka så att IVO:s webbplats inte placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.