Organisation

Organisationsschema över Inspektionen för vård och omsorg

IVO är en myndighet med cirka 780 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.