Finska - Tätä on IVO

Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos (IVO) on valtion viranomainen, joka valvoo maan terveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalipalvelua.