Meänkieli - Tämä on IVO

Huolon ja hoijon inspeksjuuni (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) on valtiolinen viranomhainen joka valvoo maan terhveys- ja siukkahoijon sekä sosiaalipalvelun.