Romani chib (Arli) - Akava tano o IVO

Inspektorat za dravstvo (IVO) tano jek državno ustanova koja isi la nagleda upreder o sastipa e državakoro hem o socialnih usluge.