Press

Här hittar du nyheter, bilder och annan information om Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Frågor från media

Kontakta den presskontakt som ansvarar för det geografiska område som frågan gäller. För ärenden och handlingar kontakta den regionala avdelningsregistratorn. 
samordna.utlamnanden@ivo.se Vänd dig till samordnaren för utlämnanden om du begär ut handlingar som finns hos flera olika avdelningar.

Statistik finns här.

 

Pressansvarig IVO

Generaldirektören och myndighetsövergripande frågor
Presskontakt Anna Lena Boucht
010-788 56 76
anna-lena.boucht@ivo.se
Registrator: registrator.vss@ivo.se 

 

Avdelningen för tillståndsprövning

Presskontakt Jenny Nell
010-788 5233
jenny.nell@ivo.se

Registrator: registrator.tillstand@ivo.se 

 

Regionala presskontakter

Avdelning syd, Malmö

Skåne, Blekinge, Kronoberg
Presskontakt Cecilia Holm
010-788 58 15
cecilia.holm@ivo.se
Registrator: registrator.syd@ivo.se 

 

Avdelning sydöst, Jönköping

Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
Presskontakt Anna Rosklint
010-788 57 94
anna.rosklint@ivo.se
Registrator:registrator.sydost@ivo.se 

 

Avdelning sydväst, Göteborg

Västra Götalands och Hallands län
Presskontakt Josefin Viidas
010-788 58 70
josefin.viidas@ivo.se
Registrator: registrator.sydvast@ivo.se 
Fax: 010-788 56 59

Avdelning mitt, Örebro

Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län
Presskontakt Jonas Malm
010-788 50 27
jonas.malm@ivo.se
Registrator: registrator.mitt@ivo.se

 

Avdelning öst, Stockholm

Stockholms och Gotlands län
Presskontakt Lovisa Wihk
010-788 50 33
lovisa.wihk@ivo.se
Registrator:registrator.ost@ivo.se 

 

Avdelning nord, Umeå

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Presskontakt Linn Arvidsson
010-788 56 75
linn.arvidsson@ivo.se
Registrator: registrator.nord@ivo.se