Press

Här hittar du nyheter, bilder och annan information om Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Utlämning av ärenden och handlingar

För utlämning av ärenden och handlingar från en specifik avdelning, kontakta den regionala avdelningsregistratorn. 

För utlämning av ärenden och handlingar från flera avdelningar.

Vänd dig till samordnaren för utlämnanden om du begär ut handlingar som finns hos flera olika avdelningar. samordna.utlamnanden@ivo.se 

Statistik finns publicerad på ivo.se 

 

Frågor från media

Presskontakt: 010-788 50 10

press@ivo.se

 

Registrator per avdelning

IVO:s övergripande avdelningar

Registrator: registrator.vss@ivo.se 

 

Avdelningen för tillståndsprövning

Registrator: registrator.tillstand@ivo.se 

 

Regionala avdelningar

Avdelning syd, Malmö

Skåne, Blekinge, Kronoberg 

Registrator: registrator.syd@ivo.se 

Avdelning sydöst, Jönköping

Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län

Registrator: registrator.sydost@ivo.se 

Avdelning sydväst, Göteborg

Västra Götalands och Hallands län

Registrator: registrator.sydvast@ivo.se 

Avdelning mitt, Örebro

Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län

Registrator: registrator.mitt@ivo.se

Avdelning öst, Stockholm

Stockholms och Gotlands län

Registrator: registrator.ost@ivo.se 

Avdelning nord, Umeå

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 

Registrator: registrator.nord@ivo.se