IVO:s logotyp

IVO:s logotyp får användas för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan IVO:s tillstånd och får inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen.