Remissvar 2013

Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på  de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.