Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende anmälan till IVO hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

OBS! Från och med 1 januari 2016 hanteras klagomål enligt SoL/LSS inom ärendeslaget Anmälan till IVO socialtjänst. Det innebär att informationen i tabellerna före och efter 2016 inte är direkt jämförbara.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård, 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst, 2017 (xlsx laddas ner)

Klagomål enligt SoL/LSS

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2013 (xlsx laddas ner)

 


Om klagomål på socialtjänst

Klagomål på verksamheter inom socialtjänst kan enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till någon av IVO:s regionala tillsynsavdelningar.​