Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende anmälan till IVO hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

OBS! Från och med 1 januari 2016 hanteras klagomål enligt SoL/LSS inom ärendeslaget Anmälan till IVO socialtjänst. Det innebär att informationen i tabellerna före och efter 2016 inte är direkt jämförbara.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård, 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst, 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst, 2017 (xlsx laddas ner)

Klagomål enligt SoL/LSS

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2013 (xlsx laddas ner)

 


Om klagomål på socialtjänst

Klagomål på verksamheter inom socialtjänst kan enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till någon av IVO:s regionala tillsynsavdelningar.​