Initiativärenden

Statistik över IVO:s avslutade egeninitierade ärenden avseende tillsyn av verksamheter fördelat på socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

 

Initiativärenden hälso- och sjukvård

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden hälso- och sjukvård, 2013 (xlsx, laddas ner)

 

Initiativärenden socialtjänst

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för initiativärenden socialtjänst, 2013 (xlsx, laddas ner)

  

Om initiativärenden

​IVO:s egeninitierade verksamhetstillsyn utgår från en anpassad riskanalys då myndigheten på olika sätt får kännedom om eventuella missförhållanden inom vården och omsorgen.

 

Initiativet kan uppstå utifrån information från anmälningar och klagomål, från media, allmänhet eller från andra myndigheter.