Ej verkställda beslut

IVO hanterar löpande kommuners inrapportering av ej verkställda beslut. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende ej verkställda beslut.

Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

Ej verkställda beslut

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2018 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2017 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2016 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2015 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2014 (xls, laddas ner)


Om ej verkställda beslut

​Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.