Ej verkställda beslut

IVO hanterar löpande kommuners inrapportering av ej verkställda beslut. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

 

Ej verkställda beslut 2016 Antal​
Inrapporterade ärenden  12 205
Avslutade ärenden 11 015

 

Väntetider

Under 2016 följde IVO upp 4 345 ärenden som efter 6 månader ännu inte var rapporterade som verkställda. Av dessa var det 582 beslut där väntetiden var längre än 18 månader. 

 

Antal gynnande beslut enligt SoL och LSS där väntetiden från kommunens beslut till verkställighet eller avslut av annan anledning var minst 6 månader.

 

  SoL​ LSS​ Totalt
7–9 månader​ 1 341 ​679 ​2 020
10–12 månader​ 579 ​405 ​984
13–17 månader​ 390 369 759
18+ månader​ 208 ​374 ​582
Totalt​ 2 518 ​1 827 ​4 345

 

Ansökningar om särskild avgift

Under 2016 har 366 ärenden varit föremål för ansökan om särskild avgift. Samtliga ansökningar gällde ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.


Antal ansökningar om särskild avgift enligt SoL och LSS  

  Antal
​SoL ​154
​LSS ​212
​Totalt ​366

  

Om ej verkställda beslut

​Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.