Ej verkställda beslut

IVO hanterar löpande kommuners inrapportering av ej verkställda beslut. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

 

Ej verkställda beslut 2017 Antal​
Inrapporterade ärenden  12 327
Avslutade ärenden 8 637

 

Väntetider

Under 2017 följde IVO upp 5 443 ärenden som efter 6 månader ännu inte var rapporterade som verkställda. Av dessa var det 785 beslut där väntetiden var längre än 18 månader. 

 

Antal gynnande beslut enligt SoL och LSS där väntetiden från kommunens beslut till verkställighet eller avslut av annan anledning var minst 6 månader.

 

  SoL​ LSS​ Totalt
7–9 månader​ 1 662 ​876 ​2 538
10–12 månader​ 679 ​595 ​1 274
13–17 månader​ 424 422 846
18+ månader​ 304 ​481 ​785
Totalt​ 3 069 ​2 374 ​5 443

 

Ansökningar om särskild avgift

Under 2017 har 208 ärenden varit föremål för ansökan om särskild avgift. Samtliga ansökningar gällde ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.


Antal ansökningar om särskild avgift enligt SoL och LSS  

  Antal
​SoL ​102
​LSS ​106
​Totalt ​208

  

Om ej verkställda beslut

​Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Ämne