HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 30 november

Typ av boende

Förändring den senaste månaden

Totalt antal

Stödboenden

-12

473

HVB

-114

470

Platser på stödboenden

-116

6 777

Platser på HVB

-1 738

6 508

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

Diagram-hvb.png