HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 31 januari 2019

Typ av boende

Förändring den senaste månaden

Totalt antal

Stödboenden

-5

461

HVB

-21

425

Platser på stödboenden

-84

6 557

Platser på HVB

-314

5 774

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

diagram-EKB.png