HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 30 juni

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

-1

518

HVB

-33

761

Platser på stödboenden

21

7 249

Platser på HVB

-571

11 117

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

ekb-statistik.png