HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 30 april 2019

Typ av boende

Förändring den senaste månaden

Totalt antal

Stödboenden

-8

424

HVB

-12

383

Platser på stödboenden

-109

6 075

Platser på HVB

-180

5 119

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

ekb-diagram.png