HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 12 februari 2018

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

-2

505

HVB

-46

986

Platser på stödboenden

-26

7 000

Platser på HVB

-698

14 932

Diagram - jämförelse av utvecklingen av antal stödboenden och HVB

 

 

 

 

Ämne