HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 31 mars 2019

Typ av boende

Förändring den senaste månaden

Totalt antal

Stödboenden

-20

432

HVB

-14

395

Platser på stödboenden

-252

6 184

Platser på HVB

-270

5 299

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

Statistik HVB och stödboende för ensamkommande barn