HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 9 april

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

+2

525

HVB

-16

899

Platser på stödboenden

+75

7 305

Platser på HVB

-260

13 383

Diagram Samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

 


Ämne