HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

 

Tabell - status den  20 november 2017

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

-2

505

HVB

-24

1 193

Platser på stödboenden

+45

6 760

Platser på HVB

-329

18 149

Diagram - jämförelse av utvecklingen av antal stödboenden och HVB