HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

 

Tabell - status den 12 september 2017

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

+15

474

HVB

-26

1 359

Platser på stödboenden

+281

6 051

Platser på HVB

-353

20 846

Diagram - jämförelse av utvecklingen av antal stödboenden och HVB