HVB och stödboende för ensamkommande barn

IVO kommer, så länge den efterfrågas, att publicera statistik om antal HVB-hem och stödboenden för ensamkommande barn.

Tabell - status den 30 september

Antal

Förändring den senaste tvåveckorsperioden

Totalt antal

Stödboenden

-21

497

HVB

-41

658

Platser på stödboenden

-265

6 968

Platser på HVB

-683

9 477

Diagram samtliga verksamhetsformer - sammanfattning

EKB-diagram